SKROCIE

Budowa

Koło
Liczba par biegunow
Uszczelnienie wału

Dobor wielkości盛况

Kryteria wymiarowania
NPSH - wartoovic instalacji
Punkt pracy pompy odowrokowej
Punkt projektowy pompy
Punkt projektowy systemu (docelowy Punkt pracy)
Średnica rury
我的祖国,我的祖国,我的祖国
Unikanie kawitacji
Wybor pompy
Wymagane汽蚀余量
维索科维奇,które聂są samozasysajwce

Krzywe charakterystyczne

Charakterystyka systemu
Konwersja krzywej charakterystycznej dla różnych mediów
Konwersja krzywej charakterystycznej podczas obracania wirnika
Krzywa pompy
Mapa pompy
Obliczanie charakterystyki systemu
普罗尔德科维奇-普拉瓦波维诺瓦克特瓦

Systemy kanalizacyjne

wdy deszczowej QR
Odprowadzenieściekow Qww
Pompowane介质技术